Articles by: admin

Tác hại của loài chuột

Tác hại của loài chuột

KIỂM SOÁT CHUỘT July 4, 2014 at 6:18 am

Họ nhà chuột trên khắp hành tinh chúng ta hết sức đông đảo, đa dạng. Các nhà sinh học và nông học đã ước tính chúng có khoảng 450 loại,Read More

Dấu hiệu khi có chuột trong nhà

Dấu hiệu khi có chuột trong nhà

KIỂM SOÁT CHUỘT July 4, 2014 at 2:24 am

Công ty diệt chuột Việt Nam Pest Control sưu tầm một số dấu hiệu khi nhà bạn có chuột Phân chuột được tìm thấy trong nhà. Chó mèo tha vềRead More