Post Tagged with: "chuột cống"

Chuột cống

Chuột cống

LOÀI CHUỘT November 11, 2014 at 3:43 pm

Chuột cống là những loài gặm nhấm có kích thước trung bình, đuôi dài thuộc siêu họ Muroidea. “Chuột cống thực sự” là thành viên của chi Rattus, những loàiRead More

Tác hại của chuột cống

Tác hại của chuột cống

KIỂM SOÁT CHUỘT July 4, 2014 at 6:22 am

Chuột cống có tác hại lớn đối với sức khỏe của con người và vật nuôi. Những bệnh phổ biến mà chuột cống thường truyền nhiễm đó là bệnh nhiễmRead More