Post Tagged with: "chuột đồng"

Chuột đồng

Chuột đồng

LOÀI CHUỘT November 11, 2014 at 3:38 pm

Chuột đồng là tên gọi một số loài sinh vật nhỏ thuộc bộ Gặm nhấm. Hình dạng của chúng khá giống chuột nhắt nhưng thân thể chắc khỏe hơn, đuôiRead More

Tác hại của chuột đồng

Tác hại của chuột đồng

KIỂM SOÁT CHUỘT July 4, 2014 at 6:24 am

Chuột đồng là tên gọi một số loài sinh vật nhỏ thuộc bộ Gặm nhấm. Hình dạng của chúng khá giống chuột nhắt nhưng thân thể chắc khỏe hơn, đuôiRead More